adjunktus

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 24. 

A munkavégzés helye: Széchenyi István Egyetem, Egészség- és Sporttudományi Kar Egészségtudományi Tanszék 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Munkakör: Heti munkaidejéből két oktatási félév átlagában 12 órát tanítási tevékenységre fordít; részvétel a diplomatervek, szakdolgozatok konzultációs feladataiban; részvétel a hallgatói tehetséggondozásban, TMDK témák kijelölése és a hallgatók ezirányú munkájának irányítsa; részvétel a tudományos munkában; folyamatosan eredményes tudományos tevékenység végzése; tudományos eredményeiről rendszeresen jelentessen meg publikációkat; aktív részvétel a tudományos, szakmai közéletben. Az Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirányán, Ápolástan alapjai, Belgyógyászati, geriátriai és sebészeti szakápolástan, Otthonápolás, Mikrobiológia-járványtan tantárgyak oktatása, klinikai gyakorlatok szervezése. A Rekreáció és egészségfejlesztési alapszakon Háziápolás tantárgy oktatása. Tantervfejlesztési feladatok ellátása. Szakdolgozat konzultáció. TMDK feladatok, hallgatók felkészítése a tudományos munkára. Tudományos kutatómunka, rendszeres publikáció, tudományos konferenciákon való aktív részvétel. Az Egészség- és Sporttudományi Kar képviselője az Egyetem Oktatási- és az Esélyegyenlőségi Bizottságában.

Pályázati feltételek:

  •         Egyetem, (MA/MSC vagy osztatlan képzés) (diplomás ápoló, élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök),
  •         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
  •         Angol nyelvből alapfokú B típusú általános nyelvvizsga,
  •         Tudományos fokozat; publikációs tevékenység; aktív részvétel a tudományos közéletben; legalább egy idegen nyelven a szakirodalom kutatáshoz megfelelő nyelvismeret; legalább négy éves oktatási (legalább óraadói) vagy szakmai gyakorlat. Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

További részletek: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=rhnj3idbd8

Hírdetés