természetvédelmi őr, Dombóvár

Jelentkezési határidő: 2017.02.02.

Ellátandó feladatok: A helyi jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése, helyszíni bejárással, a körülmények, rendellenességek naplózása. A helyi természetvédelmi területeken észlelt hiányosságok mértékétől függően azok megszüntetése (pl.: szemét összeszedése, műtárgyak, eszközök, berendezések (pad, szeméttároló, tábla) helyszínen elvégezhető helyreállítási munkái). Fellépés a természeti területet veszélyeztető vagy károsító cselekményt elkövető személlyel szemben. Fellépés a természetvédelmi területre engedély nélkül behajtók ellen. Napi együttműködés a közterület-felügyelőkkel, környezetvédelmi ügyintézővel és a városgondnokkal. Rendszeres kapcsolattartás az igazgatóság természetvédelmi őreivel.

Pályázati feltételek:

  •         Magyar állampolgárság,
  •         Cselekvőképesség,
  •         Büntetlen előélet,
  •         Középfokú képesítés, I. besorlási osztályban: egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben, illetve szakirányú továbbképzésben szerzett biológiai, erdészeti, földrajzi, geológiai, kertészeti, tájépítészeti, környezetvédelmi, mezőgazdasági, ökológiai, természetvédelmi, vadgazdálkodási, vízügyi, vízgazdálkodási szakképzettség; II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, vadgazdálkodási, vízügyi, vízgazdálkodási, geológiai szakképesítés, vagy környezet- vagy természetvédelmi középfokú végzettség vagy középfokú szakképesítés,
  •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  •         Legalább középfokú iskolai végzettség és megfelelő szakirányú közép-, vagy felsőfokú képesítés.
  •         Vállalja természetvédelmi őri vizsga letételét.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         E területen szerzett szakmai tapasztalat.
  •         Közigazgatási alap- illetve szakvizsga megléte.

További részletek: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ed7h1t1nc2

Hírdetés