Mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata, Magyarország Berlini Nagykövetsége

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 25.

Ellátandó feladatok: A mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata a külképviselet munkájában a külképviselet-vezető utasításai szerint vesz részt, szakmai irányítását a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésben a földművelésügyi miniszterrel egyeztetve, a külképviselet-vezetőn keresztül a kihelyező vezető végzi.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A szakdiplomata szakmai alaputasítása szerint feladata kiterjed a) az ágazati szakmai információs feladatok, b) a jelentőtevékenység, c) a szakmai kapcsolatépítő és hálózati tevékenység ellátására. A szakdiplomata feladata a földművelésügyi miniszter ágazati szakmai feladatköréhez kapcsolódóan:

 • A fogadó ország mezőgazdasági, élelmiszer – környezetipari piacának feltérképezése, különös tekintettel a magyar piacfejlesztés lehetőségeire.
 • A magyar vállalkozások agrár- és környezetipari áru- és szolgáltatás exportja növelésének és piacra juttatásának elősegítése.
 • A fogadó ország illetékes szakirányú hivatalos kormányzati és nem kormányzati szerveivel való kapcsolatok ápolása.
 • A magyar érdekek érvényesítése a magyar agrár- és környezetipari export növelésének és piacra jutásának érdekében.
 • Az intézményközi kapcsolatok építésének, közös projektek megvalósulásának elősegítése.
 • A mezőgazdasági és környezetügyi vásárokon, kiállításokon és rendezvényeken való magyar megjelenés elősegítése és ezzel járó feladatok koordinálása.
 • A mezőgazdasági és környezetügyi delegációk küldésével és fogadásával kapcsolatos feladatok ellátása.
 • A környezetvédelem és a természetvédelem területén közös projekt lehetőségek felkutatása.
 • A környezetvédelem, az éghajlatváltozás és ezek mezőgazdasági vonatkozásainak nyomon követése.

A szakdiplomata a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: FM) agrárdiplomáciai célkitűzéseivel összhangban:

 • Tanulmányozza, figyelemmel kíséri, tájékoztat, javaslatot tesz az együttműködés kialakítására a két ország között az ágazati, intézmények között, továbbá a meglévő kapcsolatok bővítésére.
 • Segítséget nyújt a magas szintű szakmai delegációk programjának előkészítésében, megszervezésében és lebonyolításában a küldő országokban, ill. Magyarországon. Szükség szerint szakmai kíséretet biztosít.
 • Közreműködik a minisztériumi szintű találkozók tárgyalási tematikájának összeállításában.
 • Segíti a szakértői delegációk programjának megszervezését és lebonyolítását mindkét országban.
 • Részt vesz az országos és nemzetközi jelentőségű németországi szakmai rendezvényeken.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a belföldi felkészülés ideje alatt a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a tartós külszolgálat ideje alatt a szakdiplomaták jogaira és kötelezettségére, valamint díjazásuk és az egyéb juttatásaik megállapítására

 • a 2017. augusztus 1-től hatályba lépő
 • a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény és annak végrehajtási rendeletei, valamint
 • a kormánytisztviselői jogállás tekintetében
 • háttérjogszabályként a Kttv., annak végrehajtási rendeletei, illetve az FM, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) vonatkozó közjogi szervezetszabályozó eszközeiben foglalt rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Agrár-, gazdaságtudományi-, vagy jogi képzési területen szerzett egyetemi/főiskolai végzettség,
 • Releváns – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Legalább egy állami – vagy jogszabály alapján azzal egyenértékű – felsőfokú (C1) nyelvvizsga és további legalább egy állami – vagy jogszabály alapján azzal egyenértékű – középfokú (B2) nyelvvizsga, amelyekből az egyik az állomáshelyen elismert hivatalos nyelvből (német), míg a másik minden esetben angol nyelvből szükséges,
 • A szóbeli meghallgatáson (interjún) való kiválasztás,
 • Hozzájárulás a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
 • Külszolgálatra alkalmas egészségi állapot: a KKM-nél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által elvégzett orvosi vizsgálat eredménye alapján a kijelölt állomáshelyen „tartós külszolgálatra alkalmas” minősítés,
 • Nem állampolgára a fogadó államnak.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Lehetőség szerint több éves releváns külföldi szakmai- és/vagy munkatapasztalat,
 • Nemzetközi protokolláris vagy diplomáciai területen szerzett érdemi munkatapasztalat,
 • Protokolláris rendezvények szervezésének ismerete,
 • Érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzés (kockázatmentes szakvélemény) megléte,
 • Tudományos fokozat (PhD vagy DLA),
 • Referenciaszemélyek (max. három) megjelölése és legalább az egyiktől írásos ajánlás.

Elvárt kompetenciák:

 • Nagy munkabírás,
 • Idegen nyelven is kiváló szóbeli kifejező- és meggyőzőkészség,
 • Kiváló problémamegoldó és konfliktuskezelési képesség, kiváló kommunikációs képesség,
 • Önálló munkavégzés,
 • Felelősségvállalás, felelősségtudat,
 • Kiváló alkalmazkodó- és helyzetfelismerő képesség,
 • Szakmai elhivatottság, fegyelmezett és lényeglátó munkavégzés,
 • Más vezetőkkel és a munkatársakkal való alkotó együttműködés,
 • Kiváló koordinációs-, és szervezőkészség,
 • Integritás, megbízhatóság és etikus magatartás,
 • Precizitás, alaposság,
 • Terhelhetőség, rugalmasság, tanulékonyság,
 • Képesség mind csapatban, mind egyénileg a magas szintű munkavégzésre,
 • Mások irányításának és motiválásának képessége és készsége, teljesítménymotiváció.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz (közszolgálati önéletrajz sablon felhasználásával: tartinfo.gov.hu/userfiles/file/kttv_oneletrajz_sablon_v1_6_bm.xls),
 • Rövid (maximum két gépelt A4-es oldal) pályázati motivációs levél (Melyben kifejtésre kerül, hogy a pályázó miért tartja vonzónak a mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata munkát, milyen elképzelései és esetleges tervei vannak a jövőbeni munkát illetően),
 • Felsőfokú végzettséget és egyéb szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai,
 • Nyelvismeretet igazoló okiratok másolatai,
 • A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § szerinti, 90 napnál nem régebbi keltezésű, hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt; vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a kinevezés napjáig a pályázó eredetiben bemutatja,
 • Személygépkocsi-vezetői engedély (jogosítvány) másolata,
 • Írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó megismerte a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben foglaltakat, valamint a pályázó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, illetve azoknak az FM, valamint a KKM a pályázati eljárás lefolytatásában és elbírálásában részt vevő munkatársai részéről történő megismeréséhez,
 • Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához és vállalja a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítését.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 25.

Elektronikus úton a palyazat11@mfa.gov.hu; az nkf@fm.gov.hu és a judit.viesel.pinterne@fm.gov.hu email címen lehet érdeklődni.

A pályázatok benyújtásának módja:  Elektronikus úton „Pályázat szakdiplomata munkakörre (Berlin)” tárggyal és HR/111/2017. azonosítóval az FM Személyügyi és Igazgatási Főosztálya részére a szif.palyazat@fm.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok előszűrését követően a kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes felkészültségüket vizsgáljuk. A jelölteket az FM a pályázat eredményéről elektronikus úton értesíti. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek, ha valamennyi formai és tartalmi feltételnek hiánytalanul megfelelnek. A pályázati anyagok elbírálását a KKM-mel egyeztetve az FM Bíráló Bizottsága végzi, a döntést a földművelésügyi miniszter hozza meg.

További részletek: http://www.kormany.hu/download/c/f5/11000/Berlin_szakdiplomata.docx#!DocumentBrowse

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s