igazgató, Növényi Diverzitás Központ

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 29.

A Földművelésügyi Miniszter a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Növényi Diverzitás Központnál (NÖDIK)
tudományos segédmunkatárs munkakörben igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2766 Tápiószele, Külső mező utca 15.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:

 • • az intézmény szakmai munkájának teljes körű irányítása;
 • • az intézmény, mint központi költségvetési szerv irányítása a gazdasági igazgatóhelyettessel együttműködve;
 • • a hazai növényi génmegőrzés koordinálása (együttműködés és kapcsolattartás egyéb hazai génmegőrző intézményekkel);
 • • az intézmény szakmai és egyéb fejlesztésére vonatkozó tervek összeállítása;
 • • együttműködés a minisztérium az intézmény felett a szakmai felügyeletet ellátó Főosztályával.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség;
 • legalább 5 éves vezetői gyakorlat;
 • legalább 5 év, növényi génmegőrzés területén szerzett nemzetközi
  és európai uniós szakmai tapasztalat;
 • magyar nyelvtudás;
 • angol nyelv tárgyalóképes ismerete, felsőfokú komplex szakmai
  nyelvvizsgával;
 • irodai informatikai alkalmazások felhasználószintű ismerete;
 • nemzetközi és hazai pályázatok összeállításában és
  megvalósításában szerzett tapasztalat;
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély megléte;
 • büntetlen előélet;
 • egészségügyi alkalmasság;
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása;
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése alapján magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
  közalkalmazotti jogviszonyba helyezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  szervezetfejlesztésben, változásmenedzsmentben szerzett tapasztalat;
 • természetvédelem területén szerzett szakmai gyakorlat;
 • egyetemi oktatói tevékenység;
 • kapcsolódó szakmai szervezetekben való tagság/részvétel;
 • egyéb informatikai alkalmazások ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • rendszerszintű, innovatív, jövőképben és stratégiákban való gondolkodás,
 • céltudatosság, felelős döntéshozatal,
 • kezdeményezőkészség, csapatmunka iránti elkötelezettség,
 • szervezőkészség, lendületesség,
 • fejlett problémamegoldó képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz a szakmai feladatok részletekbe menő ismertetésével;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást, esetleges tudományos fokozatot igazoló iratok másolata;
 • a Korm. rendelet 10. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően igazolás arról, hogy a pályázó a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerint doktorandusz  vagy doktorjelölt jogviszonyt létesített;
 • az intézmény működésére vonatkozó jövőkép, középtávú stratégai elképzelés;
 • tervezett vezetői stílussal kapcsolatos elképzelések bemutatása;
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt; vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt  a kinevezés napjáig a pályázó eredetiben bemutatja;
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja igazgatóvá történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 • orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Érdiné dr. Szekeres Rozália, a Természetmegőrzési Főosztály főosztályvezetője nyújt, a 06-1- 795-2397 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Földművelésügyi Miniszter címére
történő megküldésével (Földművelésügyi Minisztérium,
Személyügyi és Igazgatási Főosztály, 1392 Budapest, Pf. 279.
Kérjük a borítékon feltüntetni, hogy “NÖDIK igazgatói pályázat”.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: HR/127/2017., valamint a beosztás
megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőt követően megküldött, vagy a pályázati feltételeknek nem megfelelő, illetve nem teljes mértékben megfelelő pályázat érvénytelen. A pályázati benyújtási határidő lejártát követő 21 napon belül a pályázati feltételeknek teljes mértékben megfelelő pályázatok előzetes szűrését követően személyes meghallgatásra kerül sor a földművelésügyi miniszter által létrehozott bíráló bizottság előtt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az igazgató személyéről – a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve
– a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül a földművelésügyi
miniszter dönt. A döntésről a pályázók elektronikus úton kapnak értesítést.
A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre
beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vehet részt. Az igazgatót
a földművelésügyi miniszter nevezi ki, és menti fel. Hiánypótlásnak nincs
helye. Vezetői megbízást az a személy kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

További részletek:

http://www.kormany.hu/download/0/e2/11000/N%C3%96DIK%20igazgat%C3%B3i%20p%C3%A1ly%C3%A1zat.pdf#!DocumentBrowse

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s