vidékfejlesztési jogcímfelelős

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alábbi pontjaiban felsorolt végzettség megléte:
  • a Kormányrendelet 3. melléklet 88. pontja szerinti „Mezőgazdasági ágazat irányítási és döntés előkészítési feladatkör” az I. besorolási osztályban: egyetemi szintű biológus, fizikus, vegyész, közgazdasági programozó vagy programtervező matematikus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett gazdálkodási, közgazdasági szakon szerzett közgazdász szakképzettség,
  • a Kormányrendelet 3. melléklet 125. pontja szerinti „Területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatok” az I. besorolási osztályban: egyetemi szintű jogász, okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő szakképzettség, szociológus, földrajztanár vagy geográfus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű agrár felsőoktatásban szerzett környezetgazdálkodási agrármérnök, okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök, közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű településmérnök szakképzettség (városgazdasági) vagy államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség.
 • Számítógépes felhasználó szintű gyakorlati ismeret (MS Office).

Az ellátandó feladatok:

 • Jogszabály-tervezetek véleményezése, támogatás igénybevételéhez szükséges közlemények, nyomtatványok és tájékoztató anyagok előkészítése.
 • Az intézkedések hatályos jogszabályokban és belső szabályozókban rögzítetteknek megfelelő végrehajtása és működtetése.
 • A beérkezett kérelmek elbírálása, döntések elkészítése támogatási illetve egyéb jogosultságokról, az intézkedésben való jogosulatlan részvételről, az alkalmazandó szankciókról, szabálytalanságok megállapítása és jelentése, továbbá a támogatások kifizetésének engedélyezése.
 • Fellebbezések alapján az elsőfokú döntések, illetve felterjesztések előkészítése.
 • A kérelmek bírálatához szükséges informatikai támogatási rendszerekkel szembeni követelmények kidolgozása, tesztelési feladatok elvégzésében való közreműködést.
 • Az egyes intézkedések végrehajtásával kapcsolatos jelentések, beszámolók, kimutatások, tájékoztató levelek készítése.
 • A Szervezeti és Működési Szabályzatban, illetve egyéb belső szabályzókban meghatározott egyéb feladatok végrehajtása.

Kompetenciák:

 • együttműködési készség;
 • rugalmas, nyitott személyiség;
 • ügyfél-orientáltság;
 • terhelhetőség és monotonitástűrés;
 • jó problémamegoldó képesség;
 • rendszerszemlélet, logikus gondolkodás;
 • proaktivitás (kezdeményező készség, felelősségvállalás);
 • minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, precizitás)
 • teljesítményorientáció.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • államigazgatási tapasztalat,
 • egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség
 • kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség;
 • angol nyelvtudás.

Munkavégzés helye és pontos címe: Magyar Államkincstár Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya 1097 Budapest, Soroksári út 22-24.
A kinevezés határozatlan időre, vagy a határozott ideig tartó foglalkoztatás esetén előreláthatóan 2018. április 30. napjáig, de legfeljebb a tartós távollét megszűnéséig tart, valamint teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:

Kizárólag a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajzot
(mely a Magyar Államkincstár honlapján megtalálható: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagiugyfelek/allashirdetes_/2854/.

Motivációs levelet.

Kizárólag a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát

Nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolatát

A pályázó nyilatkozatot adhat pályázati anyagának a Kincstár adatbázisában 6 hónap időtartamig történő tárolásáról, illetve további felhasználásáról. Nyilatkozat hiányában a pályázat elbírálását követően a pályázati anyag megsemmisítésre kerül. A nyilatkozat a pályázat beküldésekor, az elektronikus üzenet részeként is megtehető.

A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik.

A meghirdetett munkakör betöltésének feltétele: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1) és (3) bekezdésének való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony-létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani. Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatban további részleteket a Magyar Államkincstár honlapján a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/ ismertetett „Útmutató hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez” menüben olvashat.

Az illetmény és az egyéb juttatások meghatározása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Magyar Államkincstár belső szabályzatai alapján történik.
A pályázati anyagokat legkésőbb 2017. szeptember hó 29. napjáig elektronikusan az
allas@allamkincstar.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni.
Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a Hpf- 2513/2017. iktatószámot, és a munkakör pontos megnevezését „vidékfejlesztési jogcímfelelős”.

A jelentkezések elbírálásának határideje legkésőbb 2017. október 13.

Az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető.

Határozott időre szóló álláshirdetés: http://www.allamkincstar.gov.hu/files/%C3%81ll%C3%A1shirdet%C3%A9sek/2017/Vid%C3%A9kfejleszt%C3%A9si%20jogc%C3%ADmfelel%C5%91s%20hat%C3%A1rozott%20idej%C5%B1%20Hpf_2576_2017_honlap.pdf

Határozatlan időre szóló álláshirdetés: http://www.allamkincstar.gov.hu/files/%C3%81ll%C3%A1shirdet%C3%A9sek/2017/Vid%C3%A9kfejleszt%C3%A9si%20jogc%C3%ADmfelel%C5%91s%20hat%C3%A1rozatlan%20idej%C5%B1%20Hpf_2513_%202017_honlap.pdf

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s