klímapolitikai referens

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klímapolitikai Főosztály klímapolitikai referens munkakör betöltésére.

A munkavégzés helye: 1011 Budapest, Vám utca 5-7.

A munkakör betöltésének feltételei (együttesen):

 • Közgazdász vagy pénzügyi felsőfokú végzettség;
 • Önálló és csapatmunkára való képesség;
 • Pontosság;
 • Alkalmazkodóképesség;
 • Érdeklődés és elhivatottság a környezetvédelem és a klímapolitika iránt;
 • Angol nyelv középfokú ismerete írásban és szóban.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • EU-s vagy hazai projektek elszámolásával kapcsolatos tapasztalat;

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság;
 • Cselekvőképesség;
 • Büntetlen előélet.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A LIFE pályázatokat érintő pénzügyi tanácsadás
 • A LIFE pályázati kiírások pénzügyi értelmezése
 • A LIFE kapacitásépítést célzó pályázat pénzügyi elszámolásában való segítségnyújtás
 • A LIFE pénzügyi eszközök (FI-k) kapcsán szakmai tanácsadás, helpdesk a potenciális pályázói kör számára
 • A LIFE kapacitásépítési projekthez kapcsolódó támogatás lehívási, kifizetési, ellenőrzési és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása
 • A LIFE projektek megvalósulásához szükséges gazdasági, pénzügyi tevékenységekben részvétel, ennek részeként a pénzügyi nyilvántartások vezetése, nyilvántartó rendszerek folyamatos vezetésének, a rendszeres adatgyűjtések nyomon követése
 • A LIFE projektek pénzügyi kockázatainak, problémáinak feltérképezése, értékelése, gyors és hatékony megoldások proaktív kezelése.
 • LIFE tájékoztató anyagok fordítása
 • Kapcsolattartás a LIFE pályázókkal, helyszíni konzultáción, ellenőrzéseken való részvétel
 • Projektmenedzsment munka segítése, elsősorban adminisztrációs és szervezési feladatokban;
 • A tevékenységhez közvetlenül és közvetetten kapcsolódó hazai és uniós kézikönyvek, pontos ismerete és megbízható alkalmazása.
 • Közreműködés az alprogramok népszerűsítését elősegítő információs tevékenységek, klímapolitikai tematikus tréningek megszervezésében, lebonyolításában, információs kiadványok kidolgozásában.
 • Ellátja a klímapolitikához tartozó hazai, közösségi és nemzetközi területekkel kapcsolatos, esetileg meghatározott egyéb feladatokat.

Hatásköre kiterjed:

 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körökben felsorolt feladatok önálló ellátására;
 • A Klímapolitikai Főosztály eseti, konkrét ügyben való képviseletére.

A Klímapolitikai Főosztály nevében nyilatkozattételre kizárólag a főosztályvezető eseti felhatalmazása alapján, az abban foglaltak szerint jogosult. Irányítási, ellenőrzési és kiadmányozási joga nincs.

Felelősségi köre kiterjed:

 • Az általa adott információk, adatok helyességéért;
 • A véleménynyilvánítás(ok) szakmai megalapozottságáért, helytállóságáért;
 • A bizalmas és titkos információk, elektronikus vagy papír alapú adatok előírásszerű kezeléséért;
 • A szakterület hatályos törvényei, más jogszabályok, belső szabályzatok betartásáért, végrehajtásáért;
 • A tűz- és munkavédelmi előírások betartásáért;
 • A feladatok ellátása során és közreműködőként végzett munka pontos ellátásáért;
 • A határidők betartásáért;
 • Az igénybe vett technikai eszközök, irodai felszerelés rendeltetésszerű használatáért, a rábízott leltári anyagok, eszközök megóvásáért.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló okirat(ok) fénymásolata;
 • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
 • Szakmai önéletrajz (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (4) bekezdésében hivatkozott 5. melléklete alapján);
 • Magyar nyelvű motivációs levél (egy oldal terjedelemben);
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek kiállíttatására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2018. január 1-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Botos Barbara nyújt a barbara.botos@nfm.gov.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a barbara.botos@nfm.gov.hu e-mail címen keresztül.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jelentkezők szűrése az önéletrajz és a motivációs levél alapján történik. A személyes meghallgatásra behívottak közül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről.

A sikeres pályázó munkáltatója a Közigazgatási Államtitkár, közvetlen felettese a Klímapolitikai Főosztály vezetője.

A munkakör minősítése:

A munkakör betöltése a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74. § i) pontja, valamint az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről szóló 303/2013. (VII.31.) Korm. rendelet 7. számú melléklete alapján az Alkotmányvédelmi Hivatal ellenőrzéséhez és jóváhagyásához van kötve.

A munkakör betöltőjét az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (2) bekezdés alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

kép forrása: https://ourchangingclimate.wordpress.com/category/english/policy/

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s