Vezetőt keres az Agrárgazdasági Kutató Intézet

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • az intézmény főigazgatója, mint a költségvetési szerv vezetője felelős az Agrárgazdasági Kutató Intézet (a továbbiakban:AKI) közfeladatainak ellátásáért, az intézménynek a jogszabályokkal, kormányzati és irányító szervi utasításokkal összhangban történő működéséért;
 • vezetői feladatainak keretében átfogó jelleggel koordinálja, felügyeli, ellenőrzi és fejleszti az AKI agrárgazdasággal kapcsolatos tudományos tevékenységét (kutatási, elemző, informatikai) és segíti a magyar agrárgazdaság versenyképességét növelő, fenntartható fejlődését elősegítő gyakorlatorientált kutatási, fejlesztési és innovációs programnak kidolgozását, végrehajtását;
 • a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket; – felelős a hazai és külföldi tudományos kapcsolatok és együttműködési formák fejlesztéséért, szervezéséért és erősítéséért; – felelős az AKI gazdaságos és hatékony működtetéséért;
 • felelős az intézmény hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatainak fejlesztéséért, szervezéséért;
 • felelős az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó képviseleti feladatok ellátásáért;
 • elősegíti az intézmény hazai és nemzetközi pályázati eredményességének növelését;
 • elősegíti a kutatási, fejlesztési és innovációs eredmények széles körű elterjesztését és hasznosítását, a kutatói állomány fejlődését és utánpótlását;
 • felelős a közgazdasági (társadalomtudományi) és informatikai feladatok és fejlesztési programnak megfelelő menedzselésért;
 • a főigazgató az AKI gazdasági igazgatóságán keresztül felel az intézmény költségvetésének tervezéséért, a gazdálkodással, könyvvezetéssel és a finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátásáért, továbbá az adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségek teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért;
 • ellátja a munkáltatói jogokat az intézmény munkavállalói tekintetében.

   Pályázati feltételek:

 • Egyetem, mely szakirányú (közgazdasági, agrár vagy kertészmérnöki) egyetemi végzettséget jelent,
 • tudományos fokozat (PhD);
 • a kutatóintézet feladatköréhez igazodó tudományos tevékenység, publikációs adatbázisban való megjelenés, többek között a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) alapján;
 • angol vagy német nyelv tárgyalóképes ismerete;
 • legalább 5 éves vezetői gyakorlat;
 • kutatóhely, vagy kutatási egység vezetésében szerzett gyakorlat;
 • a munkakör ellátásához szükséges számítástechnikai programok ismerete, illetőleg biztos felhasználói ismeret;
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése alapján magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba helyezhető;
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély megléte;
 • büntetlen előélet;
 • egészségügyi alkalmasság;
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével (tudományos tevékenységet bemutató publikációs jegyzék);
 • iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, szakképzettséget igazoló iratok másolata;
 • az intézmény vezetésére vonatkozó legalább 5 éves program;
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt; vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a kinevezés napjáig a pályázó eredetiben bemutatja;
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja főigazgatóvá történő megbízása esetén a Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítését;
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 • orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31.

További részletek ide kattintva érhetőek el.

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s