Egyetemi docens

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi docens feladata lesz az Agrokémia, Zöldségtermesztés, Gyümölcstermesztés, Szőlészet és borászat, Dísznövénytermesztés című tantárgyak elméleti és gyakorlati anyagának oktatása magyar és angol nyelven, valamint a Kertépítés, illetve a Tájépítészet és városrendezés című tantárgyak elméleti és gyakorlati anyagának oktatása magyar nyelven, továbbá a tantárgyakhoz kapcsolódó tananyag-fejlesztés. Feladata ezen túlmenően az oktatott tantárgyak témaköreiben TDK-munkát vagy szakdolgozatot készítő hallgatók, és doktori képzésben részt vevők munkájának irányítása, továbbá bekapcsolódni az intézetben folyó kutatómunkába, valamint hazai és nemzetközi pályázatokba.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell okleveles kertészmérnöki diplomával és a növénytermesztési és kertészeti tudományok területén szerzett tudományos fokozattal és habilitációval, továbbá angol nyelvből államilag elismert, középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal, legalább 8 éves szakmai gyakorlattal és megfelelő, az oktatandó tantárgyak témaköreiben a graduális szintet lényegesen meghaladó oktatásban szerzett szakmai tapasztalattal.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az SZTE rektorának címezve a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra,
 • rektori hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról),
 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • végzettség, szakképzettség, szakképesítés, tudományos fokozat, (PhD, a tudományok kandidátusa, a külföldön szerzett és honosított tudományos fokozat) megszerzését tanúsító okirat, habilitációs oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány másolatát,
 • linket a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu),
 • teljes publikációs jegyzéket,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,
 • minden olyan dokumentumot és iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
 • nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal,
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-13/2019 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.
 • Személyesen: JIHF Humánpolitikai Iroda, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.

További részletek: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=za7f4psvb1

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s