Bábolna Nemzeti Ménesbirtok – gazdasági vezető

Feladatok:

Az intézmény gazdasági vezetőjeként irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdasági szervezetét, gazdasági intézkedéseket hoz, ellátja a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos, valamint a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat. Felelős a költségvetési szerv költségvetésének megtervezéséért, a gazdálkodással, könyvvezetéssel és a finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátásáért, továbbá az adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségek teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért.

Pályázati feltételek:

 • •      egyetem, illetve főiskola,
 • •     az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy
 • •      gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség;
 • •    szerepelnie kell az Sztv. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel;
 • •      vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
 • •      magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély;
 • •     a munkakör ellátásához szükséges számítástechnikai programok ismerete, illetőleg biztos felhasználói ismeret;
 • •      büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •     részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével;
 • •      iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata;
 • •      az Sztv. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban történő szereplés igazolása és a tevékenység ellátására jogosító engedély másolata;
 • •    90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a megbízás napjáig a pályázó eredetben bemutatja;
 • •    nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja gazdasági vezetővé történő megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;
 • •      nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

•     Elektronikus úton “SzIF/121/3/2019.,  Bábolna N. Ménesbirtok gazdasági vezető” tárggyal a Személyügyi és Igazgatási Főo. részére a hatterintezmenyek@am.gov.hu E-mail címen keresztül.

További részletek: https://www.kormany.hu/download/4/08/a1000/B%C3%A1bolna%20M%C3%A9nesgazdas%C3%A1g_gazdas%C3%A1gi%20dolg-munkak%C3%B6rben_p%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s.docx#!DocumentBrowse

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s