Városgondnokság vezető (Tiszakécske)

A Városgondnokság vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a Városgondnokság közalkalmazottjai tekintetében, közfoglalkoztatottak irányítása. A Városgondnokság alapító okiratában meghatározott alaptevékenységekkel kapcsolatos feladatok előkészítése, lebonyolítása, irányítása, melyek konkrétan: park és közterület fenntartás, piac-, vásártartás, fürdő-, strandszolgáltatás, a város kommunális feladataival, valamint üzemeltetésével kapcsolatos tevékenység, az önkormányzat által fenntartott intézmények karbantartása, felújítása.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetemi szintű építészmérnöki, építőmérnöki, főiskolai szintű településmérnöki szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • Büntetlen előélet, nem áll a foglalkozástól eltiltás alatt,
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése alapján a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
 • Cselekvőképesség

Pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettségeket, szakképzettségeket igazoló okiratok másolata,
 • a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat,
 • a pályázó adatkezelési hozzájárulási nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséről, amely nyilatkozat letölthető a http://www.tiszakecske.hu honlapról,
 • a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat, amennyiben zárt ülés tartását kéri
 • a büntetlen előélet igazolása 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatásával történik a pályázó személyes meghallgatása során (a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és – ha a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni – vele
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozat a 2007. évi CLII. törvény alapján,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó részletes szakmai program, minimum 3, legfeljebb 5 oldal terjedelemben,
 • 5 év szakmai gyakorlat igazolása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 6.

Pályázat benyújtása:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 245-14/2019 , valamint a munkakör megnevezését: “VÁROSGONDNOKSÁG VEZETŐI PÁLYÁZAT”.
 • Elektronikus úton Tóth János polgármester részére a polh@tiszakecske.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Tóth János polgármester, Bács-Kiskun megye, 6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2. .

További részletek: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zl5i7ed7h6

kép forrása: https://www.tiszakecske.hu/wp-content/uploads/2016/04/12123.jpg

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s