Főkertész

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• Önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő zöldfelületek, erdők, közparkok, játszóterek tervezési, fejlesztési, fenntartási, üzemeltetési feladatainak teljes körű szakmai irányítása, mennyiségi, minőségi ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos döntések és szerződések szakmai előkészítése, az elfogadott szerződésekben foglaltak végrehajtásának folyamatos szakmai ellenőrzése.

• Aktív szakértői részvétel, javaslattételi és előkészítő tevékenység a város közigazgatási területén lévő (nem csak saját tulajdonú) zöldfelületeket, klímahelyzetet, települési környezetminőséget, tájképet-tájkaraktert, tájrehabilitációt, tájbaillesztést, tájhasználatokat, környezetvédelmet, védett természeti területeket, tájvédelmet érintő döntések, rendeletek, koncepciók, tervek, projektek (pl. fejlesztési koncepciók-stratégiák, területrendezési tervek, térségi és települési arculati kézikönyv, településképi rendelet, településrendezési eszközök, környezetvédelmi program stb.) szakmai előkészítésében.

• A város, zöldfelületi koncepciójának, stratégiájának és terveinek elkészíttetése, a bennük foglaltak végrehajtásának ellenőrzése, szükség esetén ezek felülvizsgálata, ütemezett (ciklikus) aktualizálása, megújítása.

• Mezőőr feladatainak koordinálása és ellenőrzése.

• Aktív szakértői részvétel a Tervtanács munkájában.

• Fakivágással és fapótlással kapcsolatos engedélyezési ügyek szakmai elbírálása, a benyújtott fakivágási engedély kérelmek engedélyezésének szakmai előkészítése, fapótlások előírása, a jogosulatlan kivágások és az előírt fapótlások ellenőrzésének irányítása, fapótlásara kijelölt települési területek meghatározása.

• Helyi védettség alatt álló természeti területek és értékek, egyedi tájértékek nyilvántartásának, felülvizsgálatának, kezelésének, gondozásának szakmai irányítása, új védetté nyilvánítások szakmai előkészítése.

• Zöldfelületi rendszert, külterületi területhasználatokat érintő tervpályázati kiírások előkészítése, szakmai véleményezése, koordinálása

• Digitális zöldfelületi- és fakataszter létrehozásának, üzemeltetésének és rendszeres karbantartásának/aktualizálásának szakmai irányítása.

• Kapcsolattartás és szakmai együttműködés a Hivatal egyéb részlegeivel, az irányító hatósági, intézményi és szakirányú civil szervezetekkel.

• Aktív részvétel városi “zöld” rendezvényeken és a zöldfelületeket érintő lakossági fórumokon. Lakossági és intézményi (iskolai, óvodai stb.) akciók szervezése és támogatása. Részvétel a környezetvédelmet, természetvédelmet érintő önkormányzati projektek lebonyolításában.

• Részvétel, kezdeményező szerep a zöldfelületeket érintő lakossági szemléletformálásban.

• A lakossági tájékoztatás koordinálása a környezetvédelmet, természetvédelmet és zöldfelületeket érintő önkormányzati beavatkozásokkal kapcsolatosan (helyi újság, önkormányzati honlap, hirdetmény formájában).

• Szakértői közreműködés a település közigazgatási területét érintő ipari és infrastrukturális fejlesztések során zöldfelület-védelmi, tájvédelmi és tájbaillesztési szempontok és települési környezetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében.

• Feladatköréhez kapcsolódó közreműködés a képviselő-testületi és bizottsági döntések előkészítésében és azok végrehajtásában, előterjesztések készítése. Részvétel a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a képviselő-testület ülésein.

• Feladatkörét illetően közreműködés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésének elkészítésében. 

• Amennyiben ilyen szabályozás életbe lép, szakmai képesítő vizsga (pl. főtájépítészi vizsga) letétele, rendszeres részvétel szakmai továbbképzéseken

Munkabér és juttatások:

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak alapján megegyezés, továbbá az Egységes Közszolgálati Szabályzatban meghatározottak szerint.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Szükséges végzettség, képesítés megléte
 • Gyakorlati idő: Tervezői, kivitelezői, vagy zöldfelület-fenntartási munkakörben, vagy a feladatkörhöz kapcsolódó közigazgatási területen szerzett – legalább 2 év szakmai tapasztalat
 • Felhasználói szintű MS Office ismeret
 • Ügyfélközpontúság
 • “B” kategóriás jogosítvány megléte
 • Jó kommunikációs-, és problémamegoldó képesség
 • Projektszintű gondolkodás
 • A holisztikus tájszemlélet, valamint az élhető, egészséges és fenntartható települési környezet megteremtése, továbbá a településkép védelme és a környezetvédelem (klíma (levegő)-, talaj-, víz-, természet-, települési környezet védelem) elveinek képviselete iránti elköteleződés.

Szükséges végzettség, képesítések:

 • tájépítész mérnöki mesterképzési szak (MSc), vagy okl. táj- és kertépítész, vagy
 • tájépítészet és kertművészet mesterképzési szak (MA) vagy
 • mesterképzési szak (MSc) vagy
 • kertészmérnök mesterképzési szak (MSc), vagy okl. kertészmérnök, vagy
 • tájrendező és kertépítő szak (BSc) és szakirányú szakmérnöki, képesítés, vagy szakirányú szakmai továbbképzés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelentő kompetenciák:

 • tájépítész mérnöki mesterképzési szakon szerzett diploma
 • növényorvosi vagy növényvédelmi, vagy favizsgáló-faápoló szakmai képesítés/diploma
 • növényorvosi vagy növényvédelmi képesítés/diploma
 • fakataszterező szoftver ismerete, készségszintű alkalmazása
 • AutoCAD/GIS szoftver ismerete, alkalmazása
 • közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga megléte
 • közigazgatásban, hasonló területen szerzett munkatapasztalat
 • zöldfelületek, közparkok és játszóterek tervezésében vagy
 • településrendezési eszközök készítésében szerzett tervezői jártasság vagy
 • kivitelezésben vagy zöldfelület fenntartásban szerzett tapasztalat
 • tájvédelmi szakértői jogosultság
 • Magyar Építész Kamarai tagság, tervezői jogosultság (K, TK, TT, TR)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajz;
 • szakirányú szakképzettséget igazoló oklevél hiteles másolata;
 • Magyar Építész Kamarai tagság, tervezői jogosultság igazolása, ha van;
 • szakmai gyakorlat igazolása;
 • jogosítvány másolata;
 • büntetlen előéletet igazoló – 3 hónapnál nem régebbi – erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló igazolás;
 • bérigény megjelöléséról szóló pályázói nyilatkozat;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó – a pályázati anyagában foglalt – személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 9.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző nyújt a 0627/530-054 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja, rendje:

Postai úton vagy személyesen – megjelölt határnapra történő beérkezéssel – a Gödi Polgármesteri Hivatal (2131 Göd, Pesti út 81.) címére kell benyújtani. Kérjük, a borítékon a 09/113/2020. pályázati azonosítót, valamint a „főkertész” munkakör-megnevezést feltüntetni. A pályázatok a fentieknek megfelelően a hr@god.hu e-mail-címre elektronikus úton is beküldhetők.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2131 Göd, Pesti út 81.

További részletek: http://god.hu/hivatal/allas/?newswf2_id=44715&newswf2_action&fbclid=IwAR12aKSnNMk_HUnhOkJ_h1vBq-j1XYPZMEKNg6lgPGTh46ioXSI0TG6b83I

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s