Tiszakécske – intézményvezető 

A Városgondnokság vezetőjeként feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Felelős az alapító okirat szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért, irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását, koordinálja az egyes szervezeti egységek közötti munkamegosztást. A Városgondnokság alapító okiratában meghatározott alaptevékenységekkel kapcsolatos feladatok előkészítése, lebonyolítása, irányítása: park és közterület fenntartás, piac-, vásártartás, fürdő-, strandszolgáltatás, a város kommunális feladataival, valamint üzemeltetésével kapcsolatos tevékenység, az önkormányzat által fenntartott intézmények karbantartása, felújítása. Feladata a közfoglalkoztatottak irányítása. Felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság, gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására, az intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljeskörű ellátására. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról. Beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásárára a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatot ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú 77/1993. (V.12.) Kormányrendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • •         Egyetem, vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki, főiskolai szintű településmérnöki szakképzettség,
 • •         Fenti végzettséget igénylő területen szerzett szakmai tapasztalat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • •         Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz
 • •         Büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és nem állnak fenn vele szemben a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok,
 • •         Cselekvőképesség,
 • •         Betöltött 18. életév,
 • •         A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése alapján a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • •         az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • •         a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat,
 • •         nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik,
 • •         a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat, amennyiben zárt ülés tartását kéri,
 • •         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata,
 • •         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • •         vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozat a 2007. évi CLII. törvény alapján,
 • •         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél vele szemben a Kjt. 41. §-a és a 43/A. §-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • •         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó részletes szakmai program,
 • •         5 év szakmai gyakorlat igazolása.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. március 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth János polgármester nyújt, a 06-76-441-412 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszakécske Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/2881-2/2021 , valamint a beosztás megnevezését: “VÁROSGONDNOKSÁG VEZETŐI PÁLYÁZAT”.
 • Elektronikus úton Tóth János polgármester részére a polh@tiszakecske.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Tiszakécske Város polgármesterénél , Bács-Kiskun megye, 6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2. .

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=isnh7w1mb3

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s