Főépítészi munkatárs

Ellátandó feladatok:

-A főépítész munkájának segítése a településrendezési feladatok ellátásában; -településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, helyi építési szabályzat, szabályozási terv, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet) kapcsolatos egyeztetési és tervezési ügyek, adminisztrációs munkák. -Részvétel a településrendezési eljárások bonyolításában. -Névadományozással, közterületek elnevezésével kapcsolatos feladatok. -Helyi védelem alatt álló épületek önkormányzati támogatással megvalósuló felújításához kapcsolódó feladatok ellátása. – Tervtanácsi munkával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása. -Településképi bejelentési és kötelezési eljárással kapcsolatos feladatok. -A polgármester jogkörébe tartozó hatósági bizonyítványok kiállítása, telekalakítási szakhatósági állásfoglalások készítése. -A Főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. §-ban meghatározott főépítészi feladatokhoz kapcsolódó munkatársi, asszisztensi feladatok ellátása (előterjesztések előkészítése, részvétel az ügyfélfogadásban, a főépítészhez érkező beadványok, levelek, kérelmek kezelése, döntésre előkészítése, települési vélemények előkészítésében való közreműködés.) -A feladatkörhöz kötődő önkormányzati rendeletek előkészítésében való részvétel; -Településképi bejelentési és településképi véleményezési eljárások előkészítése; -Településrendezési és településképi tanácsadás, ügyfélfogadás; -Településrendezési eszközök előkészítése; – Településrendezési és tervezői szerződések előkészítése, előterjesztések készítése; -Építészeti és értékvédelmi vonatkozású rendeletek és egyéb építésüggyel, településfejlesztéssel kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálatában és módosításában való szakértő szakmai részvétel. -a térinformatikai rendszer továbbfejlesztése és kiterjesztése, – a rendszer folyamatos adatfeltöltésének koordinálása, -történeti városrészek területére városmegújítási akció adatbázisának kezelése, -városrendezési tervekhez digitális térkép, légi fotó kiadása, digitális nyilvántartás karbantartása, -a Budapest IX. kerület területén a választókerületek határvonalaiban – jogszabályváltozás miatt – szükségessé váló átvezetéseit tartalmazó választási térkép adatállományának ellenőrzése a térinformatikai digitális térképen, -a választási rendszerekben nyilvántartott szavazókörök, választókerületek határvonalait érintő adatállomány ellenőrzésében és az utcajegyzék összeállításában való közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános főépítészi munkatárs

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, vagy Egyetem, a 29/2012.(III.7) Kormány rendelet 1. számú mellékletének 32. pontja szerinti végzettség, az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,

•         eredményes pályázat esetén a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása

•         Felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások)

•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Hasonló munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte

•         térinformatikai rendszer ismerete

•         DMS iktatóprogram ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;

•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul

•         A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/86/2021. , valamint a munkakör megnevezését: Főépítészi munkatárs.

•         Elektronikus úton Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére a jegyzo@ferencvaros.hu E-mail címen keresztül

További részletek: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ulvc9tf3i5

Hírdetés

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s